• Framework conditions for innovation
 • Technological innovation
 • Social innovation
 • Low-Carbon technologies
 • Adaptation to Climate Change
 • Efficient use of resources and materials
 • Circular economy
 • Randvoorwaarden voor innovatie

  Verbetering van de randvoorwaarden voor de totstandkoming van innovatie met betrekking tot slimme specialisatie.

  En savoir plus

 • Technologische innovatie

  Verbetering van de totstandkoming van innovatie in slimme-specialisatiesectoren. 

  En savoir plus

 • Sociale innovatie

  Bredere ontwikkeling van sociaal-innovatieve oplossingen om te komen tot efficiëntere en effectievere lokale diensten gericht op de grote maatschappelijke uitdagingen in het 2 Zeeën-gebied.

  En savoir plus

 • Koolstofarme technologieën

  Bredere invoering van koolstofarme technologieën en toepassingen in sectoren die mogelijkheden bieden voor een grote reductie van de uitstoot van broeikasgassen.

  En savoir plus

 • Aanpassing aan klimaatverandering

  Verbetering van het ecosysteem-gebaseerde vermogen van 2 Zeeën-stakeholders om zich aan te passen aan klimaatverandering en de watergerelateerde effecten daarvan.

  En savoir plus

 • Efficiënter gebruik van natuurlijke hulpbronnen en materialen

  Bredere invoering van nieuwe oplossingen voor een efficiënter gebruik van natuurlijke hulpbronnen en materialen.

  En savoir plus

 • Circulaire economie

  Bredere invoering van nieuwe circulaire oplossingen in het 2 Zeeën-gebied.

  En savoir plus

Nieuws & Evenementen

PrevNext

Approved Projects

SO 1.1 Framework Conditions for Innovation
Framework Conditions for Innovation

ICAReS

Innovation Cluster Accelerating Remote Sensing

lees verder

SO 1.1 Framework Conditions for Innovation
Framework Conditions for Innovation

PROFIT

PROfessional Framework for Innovation in Tourism

lees verder

SO 1.1 Framework Conditions for Innovation
Framework Conditions for Innovation

SSEnt

Spark Social Enterprise

lees verder

2 Zeeën-gebied

Covering coastal areas of England, France, Belgium (Flanders) and the Netherlands, the 2 Seas area is connected by the Channel and the North Sea.

Lees meer

2 Seas area