Glossary | 2 Mers Seas Zeeën

Woordenlijst

U bent hier
Engels Frans Nederlands
observer
Organisation participating in the project without financially contributing to it.
partenaire observateur du projet
Organisation participant au projet sans y contribuer financièrement.
waarnemer
Organisatie die bij een project is betrokken zonder er financieel aan bij te dragen.
real costs
Expenditure actually incurred and paid (taking into account any rebate, discount or financial support) and supported by invoices or other documents of equivalent probative value.
coûts réels
Dépenses effectivement engagées et payées (en tenant compte des éventuelles remises, réductions ou aides financières) et justifiées par des factures ou d'autres documents de valeur probante équivalente.
werkelijke kosten
Daadwerkelijk gemaakte en betaalde kosten (rekening houdend met rabatten, kortingen of financiële steun), onderbouwd met facturen of andere documenten met gelijkwaardige bewijskracht.
work package
A group of related project activities required to produce project outputs.
module de travail
Ensemble d'activités connexes nécessaires dans le cadre d'un projet en vue d'obtenir des réalisations.
werkpakket
Een groep samenhangende projectactiviteiten die nodig zijn om projectoutputs tot stand te brengen.
Glossary