Aanvraag | 2 Mers Seas Zeeën

Aanvraag

U bent hier

Interreg 2 Zeeën lanceert twee Projectoproepen per jaar. Wanneer een oproep is gelanceerd wordt specifieke informatie beschikbaar gesteld over deadlines en geselecteerde Specifieke Doelstellingen. Deze informatie is te vinden in de “Terms of Reference”. Je volledige aanvraag wordt opgemaakt, ingediend en geëvalueerd via het Electronic Exchange Platform (EEP).

Bloc 1

Procedure in 2 stappen

Projectvoorstellen die zich willen aanmelden voor financiering volgen een tweestapsprocedure. Het introduceren van een Conceptnota als eerste stap heeft twee voordelen voor de aanvrager. Ten eerste geeft het de lidstaten de kans om in een vroeg stadium het projectidee te sturen en ten tweede vermindert het de administratieve last voor de projectaanvrager indien het voorstel niet past bij de programmastrategie. Specifieke deadlines gelden voor beide stappen en kunnen worden geraadpleegd in de “Terms of Reference”. 

Application
Bloc 2
Application

Conceptnota

Tijdens stap 1 schetst de aanvrager  het strategische kader  voor het project in de Conceptnota. Dit formulier bevat informatie over het partnerschap en het gehele budget, de voorgestelde doelstellingen, de outputs en resultaten en de bijdrage aan het programma. 

De lidstaten zullen iedere ingediende conceptnota bediscussiëren en aanbevelingen geven op strategisch projectniveau. Het is aan het partnership om te beslissen of ze willen deelnemen aan de tweede stap van de aanvraagprocedure.

Bloc 3

Aanvraagformulier

Dit formulier vraagt om een concrete beschrijving van de operationele kant van het project maar ook naar details van het partnerschap en het budget. Aanvragers worden geacht verschillende werk pakketten te ontwikkelen waarin gedetailleerd beschreven wordt hoe het project de geplande outputs en resultaten zal realiseren. Daarnaast moet ook beschreven worden hoe het project van plan is projectresultaten te communiceren en  verspreiden. Nadat aanvragers hun aanvraag formulier hebben ingediend zal het evaluatie- en selectieproces beginnen. 

Application