Een goed 2 Zeeën-project | 2 Mers Seas Zeeën

Een goed 2 Zeeën-project

U bent hier

Om tot een goed project te komen, zijn er tijdens de ontwikkeling van je projectvoorstel een aantal punten waar je rekening mee moet houden. Een grensoverschrijdend project moet komen vanuit een territoriale vraag en moet proberen een innovatieve verandering op gang te brengen. Het Programma heeft een aantal Specifieke Doelstellingen geïdentificeerd die de basis vormen voor het selectieproces. Toon aan dat jouw project echt past binnen deze doelstellingen.

Bloc 1

Een goed 2 Zeeën-project

• bevat een specifieke en duidelijke grensoverschrijdende dimensie waar de partners en het programmagebeid duidelijk baat bij hebben. Zorg ervoor dat je duidelijk in je aanvraag beschrijft hoe de grensoverschrijdende samenwerking concreet zal plaatsvinden.

• is resultaatgeoriënteerd en formuleert duidelijk de verandering die het wil bereiken. Creëer een sterke en goed doordachte interventielogica, vanaf de eerste uitdaging die je verwacht aan te pakken tot de outputs en de verwachte resultaten die je wilt bereiken. Lever meetbaar en tastbaar bewijs van jouw verwachte resultaten en formuleer concrete, specifieke en meetbare outputs. Ontwikkel een sterke geïntegreerde aanpak op gebied van monitoring en evaluatie als deel van jouw projectactiviteiten waarmee je kunt rapporteren en aangeven waarin je geslaagd en gefaald bent met je project. Het Programma heeft een checklist opgesteld die kandidaten kan helpen bij de ontwikkeling van een meetbaar resultaatgericht project. Je kan deze tool onderaan deze pagina downloaden.

Plymouth
Bloc 2
Oignies - France © Interreg 2 Seas

• demonstreert een vraaggestuurd karakter dat gebaseerd is op de algemene territoriale behoefte. Er zal een oprechte vraag naar en behoefte aan jouw project moeten zijn. Gebruik bestaande feiten en cijfers om dit in je aanvraag aan te tonen.

sluit strategisch aan bij een van de zeven Specifieke Doelstellingen van het programma. Je moet ervoor zorgen dat je expliciete focus gericht is op het bijdragen aan één specifieke doelstelling. Ook al worden geïntegreerde aanpakken gestimuleerd, het project moet duidelijk maken en direct bijdragen aan de Specifieke Doelstelling waar het zich naar richt. Lees hiervoor eerst het Samenwerkingsprogramma en de definities van de programma-indicatoren.

Bloc 4
Groene Hart - Nederland © PZH mediatheek

• brengt bronnen, kennis en good practice samen om innovatieve outputs en resultaten te bereiken. Laat zien wat nieuw is aan jouw voorgestelde aanpak, hoe je voortbouwt op en verder gaat dan bestaande outputs en resultaten. 

• demonstreert een duidelijke value for money, gezien Europese co-financiering wordt toegekend aan projecten. Dit is een kostbaar goed dus als jouw project wordt goedgekeurd moet je de fondsen volgens het triple E principe gebruiken (Economie, Efficiënte, Effectiviteit).

• brengt de juiste partners samen om zo de verwachte verandering tot stand te brengen en bereikt daarmee haar doelgroepen. Betrek verschillende types organisaties met complementaire kennis en ervaring van verschillende beleidsniveaus. Creëer sterke banden met jouw doelgroep. Leg in detail uit hoe en wanneer je verwacht de doelgroepen te bereiken.