Initiatiefase | 2 Mers Seas Zeeën

Initiatiefase

De initiatiefase omvat de eerste zes maanden volgend op de goedkeuring van het project. Het doel van deze fase is een snelle efficiënte start van het project te garanderen. Er zijn verschillende documenten die ingevuld en ingeleverd moeten worden en er moeten programma-project-contactmomenten afgesproken worden.

Bloc 1

Initiation meeting

Deze projectspecifieke vergadering zal tijdens de eerste helft van de initiatiefase plaatsvinden. Het gehele partnerschap, de JS lead en review officers en de territoriale facilitatoren zullen deze vergadering bijwonen. Het doel van deze vergadering is om de inhoud, tijdsplanning, delivery en het budget van het project te bespreken en om een beslissing te nemen over de belangrijkste milestones van het project. Deze informatie wordt vervolgens geïntegreerd in het monitoringplan.

Initiation stage
Bloc 2
Initiation stage

Het monitoringplan

Alle goedgekeurde projecten zullen een monitoringplan moeten maken dat alle belangrijke momenten tijdens de projectimplementatie gedetailleerd zal beschrijven. Het monitoringplan bevat alle deadlines voor rapportering gekozen door het project, de data voor de jaarlijks programma-project contactmomenten en de milestones gerelateerd aan de projectdelivery.

Bloc 3

Training

Er zijn twee trainingsessies voorzien. Een eendaags seminarie voor projectpartners van goedgekeurde projecten bevat eerst en vooral alles wat je moet weten op het gebied van project- en financieel management, rapporteren, afwijkingen en communicatie. Een tweede training wordt georganiseerd per lidstaat en richt zich op de Eerstelijnscontroleurs. 

Je kunt meer informatie vinden over de initiatiefase in het eerste deel van Factsheet 6 van de programma handleiding. 

Initiation stage