Ontwikkel je voorstel | 2 Mers Seas Zeeën

Ontwikkel je voorstel

U bent hier

Het ontwikkelen van een projectvoorstel is een interessant maar ingewikkeld en mogelijk langdurig proces. Het programma biedt projectaanvragers daarom ondersteuning via het netwerk van facilitatoren maar geeft daarnaast ook trainingen en begeleiding. De belangrijkste eigenschappen van een 2 Zeeënproject zijn hieronder samengevat.

Bloc 1

Projectcontext

Je moet in staat zijn duidelijk te beschrijven waarom jouw voorstel innovatief is en hoe het zich richt op een algemene behoefte in het 2 Zeeëngebied. Van bij het begin moet het duidelijk zijn wat je precies wilt veranderen met jouw voorstel. De verschuiving van activiteit- naar resultaatgeoriënteerde aanpak is een van de belangrijkste kenmerken van de programmaperiode 2014-2020. De thematische focus van het 2 Zeeënprogramma wordt gerealiseerd via de 7 gedefinieerde Specifieke Doelstellingen. Meer informatie over de specifieke doestellingen vind je op deze pagina en in het samenwerkingsprogramma (zie document hieronder).

Develop proposal
Bloc 2
Develop proposal

Bijdrage aan de prestatie van de programmastrategie.

De algemene doelstelling van je project moet duidelijk bijdragen aan een van de Specifieke Doelstellingen. Dit betekent dat voorgestelde outputs en resultaten ook moeten bijdragen aan de programma-outputs en resultaatindicatoren. De expliciete link tussen doelstellingen, outputs en resultaten op project- en programmaniveau is samengevat in de interventielogica die gepresenteerd moet worden in jouw voorstel.

Bloc 3

Grensoverschrijdend partnerschap

De aanvraag bevat een gebalanceerd en relevant partnerschap. Alle project- of waarnemende partners moet kunnen aantonen dat ze een duidelijk verband hebben met het voorstel. Hiernaast moeten ze gezamenlijk bijdragen aan het behalen van de outputs en resultaten. Alle partners wenden hun expertise aan en hebben rechtstreeks baat bij de project resultaten. Project voorstellen die financiering willen aanvragen kunnen dit doen in twee stappen. Meer informatie kan je vinden in het onderdeel “Aanvraag”.

Develop proposal