106 opinies over het huidige 2 Zeeën-Programma en de toekomst van samenwerking in het 2 Zeeën-gebied | 2 Mers Seas Zeeën

106 opinies over het huidige 2 Zeeën-Programma en de toekomst van samenwerking in het 2 Zeeën-gebied

U bent hier
survey-closure.jpg

05/10/2020

Programme

106 opinies over het huidige 2 Zeeën-Programma en de toekomst van samenwerking in het 2 Zeeën-gebied

De afgelopen maand hebben 106 mensen hun mening gedeeld over het huidige Interreg 2 Zeeën-Programma en over de toekomst van samenwerking in het 2 Zeeën-gebied. De resultaten van deze bevraging zijn heel duidelijk. Het leeuwendeel (94%) van de deelnemers is tevreden over het huidige programma. 56 onder hen gaan zelfs sterk akkoord met deze stelling. 95 personen zien daarenboven graag een toekomstig samenwerkingsprogramma in het 2 Zeeën-gebied, zelfs zonder het Verenigd Koninkrijk.

De bevraging heeft ook heel wat interessante inzichten opgeleverd zoals sterktes, zwaktes en mogelijkheden tot verbetering van het huidige 2 Zeeën-Programma. Deze inzichten worden momenteel vertaald en verwerkt in een overzichtelijk rapport dat later deze maand op deze website zal verschijnen.