30 jaar Interreg – 12 jaar Interreg 2 Zeeën | 2 Mers Seas Zeeën

30 jaar Interreg – 12 jaar Interreg 2 Zeeën

U bent hier
30-years-interreg_12-years-interreg-2-seas.jpg

23/09/2020

Programme

30 jaar Interreg – 12 jaar Interreg 2 Zeeën

Interreg werd in 1990 gelanceerd als een Gemeenschapsinitiatief met een budget van slechts 1 miljard euro dat enkel bestemd was voor grensoverschrijdende samenwerking. Later kwam daar ook transnationale (bv. Interreg Noord-West-Europa) en interregionale (Interreg Europe) samenwerking bij.

Het eerste Interreg 2 Zeeën-Programma (INTERREG IVA 2 Mers Seas Zeeën) werd goedgekeurd door de Europese Commissie in september 2008. Het programme kreeg toen een budget van 167 miljoen euro om grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen tussen de kustgebieden van 4 lidstaten: Frankrijk (Nord-Pas-de-Calais), Engeland (Zuidwest, Zuidoost, Oost), België (Vlaanderen) en Nederland (zuidelijk kustgebied).

Het IVA-Programma heeft haar vruchten afgeleverd via 86 projecten onder vier prioriteiten:

  1. Het ondersteunen van een economisch competitief, aantrekkelijk en toegankelijk gebied
  2. Een gezonde en veilige omgeving bevorderen en ontwikkelen
  3. Verbetering van de leefkwaliteit
  4. Gemeenschappelijke prioriteit met het Frans-Engelse Kanaalprogramma

MIRG-EU was een project dat werd gefinancierd in de programmeringsperiode 2007-2013. Het doel was om het aantal slachtoffers van incidenten op passagiersschepen en vrachtschepen te verminderen, alsook de economische en ecologische schade van deze incidenten te beperken. Het project versterkte de paraatheid van de brandweerkorpsen door de volgende activiteiten uit te rollen: het ontwikkelen van procedures, trainingen en oefeningen. MIRG-EU faciliteerde samenwerking, uitwisseling van kennis en ervaring tussen brandweerlieden.

In juni 2015 werd het huidige Interreg 2 Zeeën-Programma goedgekeurd door de Commissie. Tijdens de periode 2014-2020 zorgde een verhoogd EFRO-budget van 256 miljoen euro ervoor dat 82 partnerschappen uit dezelfde 4 lidstaten konden samenwerken rond een van de zeven specifieke doelstellingen, gegroepeerd in 4 prioritaire assen:

  1. Technologische en sociale innovatie
  2. Koolstofarme technologieën
  3. Aanpassing aan klimaatverandering
  4. Hulpbronnenefficiënte economie

Een van deze projecten is QUALIFY. Dit project wil de kwalificatie mogelijk maken van hybride constructies (metaal/ composiet) voor licht en veilig maritiem transport. Door gezamenlijk onderzoek en piloottesten heeft het samenwerkingsverband, geleid door het Materials Innovation Institute (NL), belangrijke inzichten verworven om duurzame, lichtgewicht schepen te bouwen die onder extreme omstandigheden zware lasten kunnen weerstaan.

Wilt u meer projecten leren kennen die de afgelopen 12 jaar financiële steun hebben ontvangen van Interreg 2 Zeeën?

Op de huidige programmawebsite vindt u overigens een project output library die de effectieve diensten en producten etaleert die werden gerealiseerd door projecten die in de programmeringsperiode 2014-2020 zijn gefinancierd.