COVID-19: mogelijke gevolgen voor de uitvoering van projecten | 2 Mers Seas Zeeën

COVID-19: mogelijke gevolgen voor de uitvoering van projecten

U bent hier
corona-versus-project-performance.jpg

19/03/2020

Programme

COVID-19: mogelijke gevolgen voor de uitvoering van projecten

De laatste dagen en weken werden verschillende sanitaire maatregelen genomen in het 2 Zeeën-Programmagebied. Het Gezamenlijk Secretariaat is zich bewust van de eventuele impact voor het werkplan van projecten, veroorzaakt door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

We begrijpen dat projecten zich vragen stellen over projectprestaties, projectverlenging, enz.

Zoals steeds en ook in deze nooit geziene situatie, zoeken de Programma-Autoriteiten op een pragmatische manier naar adequate en zekere oplossingen.

U zult ongetwijfeld begrijpen dat wij er in onze communicatie over mogelijke oplossingen rekening mee moeten houden dat we op dit ogenblik geen concreet zicht hebben op de duur van deze uitzonderlijke situatie.

Het secretariaat verzamelt momenteel alle vragen van projecten om vervolgens bijkomende ondersteuning en richtlijnen te kunnen aanbieden omtrent eventuele gevolgen van uitgestelde activiteiten. We onderzoeken alvast mogelijke oplossingen, maar deze zullen een beslissing van het Toezichtcomité vergen. Verdere toelichtingen zullen halfweg april beschikbaar zijn.

Tot dan worden actuele problemen die een directe link vormen met de coronacrisis, geval per geval opgevolgd door de lead en review officer van het desbetreffende project.

Daarenboven werkt het secretariaat ook aan een alternatief voor de online seminars voor goedgekeurde projectpartners die normaal gezien deze week en volgende week moesten plaatsvinden.

We komen zo snel als mogelijk bij u terug met meer informatie. Tot dan willen we u een goede gezondheid, sterkte en positivisme toewensen in deze uitzonderlijke tijden.