Het Toezichtscomité keurt 4 projecten goed | 2 Mers Seas Zeeën

Het Toezichtscomité keurt 4 projecten goed

U bent hier
approval.png

29/11/2016

Programme

Het Toezichtscomité keurt 4 projecten goed

In juli besloot het Toezichtscomité om 7 projecten terug te verwijzen, met de vraag om hun aanvraagformulier te herwerken en opnieuw in te dienen.

Op de eerst beschikbare indiendatum van 10 oktober 2016 hadden vier projecten zo hun voorstel heringediend.

Het Gezamenlijk Secretariaat is heel blij te kunnen meedelen dat alle vier de heringediende projecten goedgekeurd werden door het Toezichtscomité. Dat brengt het totale aantal 2 Zeeën-projecten op 25.

ICAReS (Innovation Cluster Accelerating Remote Sensing) zal een grensoverschrijdende innovatiecluster ontwikkelen en zo de noodzakelijke randvoorwaarden creëren voor innovatie in teledetectie en geavanceerde datacommunicatie en –verwerking, allemaal gebaseerd op de noden van de prioritaire sectoren milieu, landbouw, water en infrastructuur. Het project wordt geleid door de gemeente Woensdrecht (NL) en brengt 11 partners samen uit Engeland, België en Nederland.

SAIL (Stay Active and Independent for Longer in the 2 Seas Area) zal het actief ouder worden en het langer onafhankelijk leven stimuleren door nieuwe manieren te identificeren waarop mensen geholpen kunnen worden om langer onafhankelijk te blijven en minder beroep te doen op de traditionele ziekenzorg en sociale zorginstanties. 11 partners vanuit alle 2 Zeeën-lidstaten zullen hieraan samenwerken onder leiding van de HZ University of Applied Sciences uit Vlissingen (NL).

TRIPLE-A (stimulating the Adoption of low-carbon technologies by home-owners through increased Awareness and easy Access) werkt naar het versnellen van de markt voor de adoptie van koolstofarme technologieën door eigenaars van eengezinswoningen. Dit doen ze door cocreatie en het uitvoeren van de Triple-A-methode, die tegelijkertijd het bewustzijn inzake koolstofarme technologieën verhoogt en gemakkelijke toegang verzekert tot technologieën afgestemd op de persoonlijke noden en middelen van de eigenaars.

WRC (Water Resilient Cities) wil het aanpassingsvermogen van steden aan zware regenval verbeteren door aan te tonen hoe SUDS (Duurzame Stedelijke Afvoersystemen) aangepast kunnen worden aan openbare ruimtes die normaal gezien gehinderd worden door bestaande gebruiken, boven- of ondergrondse infrastructuur, of door bescherming van de historische omgeving. WRC brengt 13 partners vanuit alle lidstaten samen onder leiding van Plymouth City Council.

Het Gezamenlijk Secretariaat van 2 Zeeën wenst alle projecten heel veel succes toe bij het uitvoeren van hun activiteiten.