Interreg 2 Zeeën heet 4 nieuwe projecten welkom | 2 Mers Seas Zeeën

Interreg 2 Zeeën heet 4 nieuwe projecten welkom

U bent hier
website_news_4newprojects.png

20/02/2018

Programme

Interreg 2 Zeeën heet 4 nieuwe projecten welkom

Het Toezichtcomité van Interreg 2 Zeeën is twee weken geleden bijeengekomen in Londen om nieuwe projectvoorstellen te beoordelen. De vertegenwoordigers van de lidstaten hebben 4 projecten goedgekeurd. Dit brengt het totaal van goedgekeurde 2 Zeeën-projecten op 44.

Het project E2C zal investeren in onderzoek naar transformatie van elektriciteitsoverschotten in chemicaliën en brandstoffen. Door gebruik te maken van hernieuwbare elektriciteit, streeft E2C ernaar de CO2-voetafdruk te verkleinen.

Solarise bevordert de adoptie van zonne-energie in historische/openbare gebouwen en huishoudens (met een focus op lage inkomensgezinnen). Op deze manier ondersteunt Solarise de EU-doelstelling om 20% energieverbruik uit hernieuwbare energiebronnen te halen tegen 2020.

Grassification zal een multidimensionale strategie hanteren voor het raffineren van gesnoeid gras langs de weg om het op een optimale manier in een levensvatbare waardeketen voor de biobased en circulaire economie om te zetten.

Horti-blueC zal de adoptie van nieuwe oplossingen voor de circulaire economie in het 2 Zeeën-gebied vergroten door een duurzame upcycling in de tuinbouw van reststromen uit agro-, agrovoeding- en visserij.

Kijk af en toe naar onze website, specifiek naar de webpagina voor goedgekeurde projecten. Meer informatie over de goedgekeurde projecten zal daar binnenkort gepubliceerd worden.

Met goedkeuring van deze projecten heeft Interreg 2 Zeeën nu 126M € ERDF gereserveerd en nog 115M € beschikbaar.