Save the date – 30 november 2017 | 2 Mers Seas Zeeën

Save the date – 30 november 2017

U bent hier
bulls_eye_4.jpg

05/09/2017

Event

Save the date – 30 november 2017

Interreg 2 Zeeën organiseert project labs op 30 november 2017 in Rijsel, Frankrijk. De labs ondersteunen de ontwikkeling van projectvoorstellen voor de 6de projectoproep. Deze oproep opent in februari 2018 en zal, door de Brexit, de laatste zijn binnen de huidige programmaperiode.

Het evenement zal mensen samenbrengen die enerzijds over voldoende ervaring in specifieke thema’s beschikken en anderzijds bereid zijn om aan één of meerdere projectvoorstellen te werken. Dat is meteen ook de bestaansreden van de 14 project labs waar deelnemers elkaar treffen om samen te experimenteren en te brainstormen over mogelijke oplossingen voor de resterende territoriale uitdagingen in het 2 Zeeën-gebied.

Hier is een volledig overzicht van de 14 labs:

 1. Verbetering van de randvoorwaarden voor de totstandkoming van innovatie in gezondheid en levenswetenschappen
 2. Verbetering van de randvoorwaarden voor de totstandkoming van innovatie in transport en logistiek
 3. Verbetering van de totstandkoming van innovatie in de agro-voeding
 4. Verbetering van de totstandkoming van innovatie in mariene technologieën
 5. Bredere ontwikkeling van sociaal-innovatieve oplossingen om te komen tot efficiëntere en effectievere lokale diensten (ter bevordering van gezondheid, welzijn en actieve vergrijzing; om sociale uitsluiting door laaggeschooldheid, werkloosheid of armoede tegen te gaan)
 6. Bredere ontwikkeling van sociaal-innovatieve oplossingen om te komen tot meer veilige samenlevingen via acties met het oog op deradicalisering (meer bepaald via digitale veiligheid en de strijd tegen het online rekruteren van terroristen)
 7. Bredere invoering van koolstofarme technologieën en toepassingen in de transportsector
 8. Bredere invoering van koolstofarme technologieën en toepassingen in landbouw
 9. Verbetering van het ecosysteem-gebaseerde vermogen van 2 Zeeën-stakeholders om zich aan te passen aan klimaatverandering en de stijging van het zeeniveau
 10. Verbetering van het ecosysteem-gebaseerde vermogen van 2 Zeeën-stakeholders om zich aan te passen aan klimaatverandering en hevige regenval en extreme droogte
 11. Bredere invoering van nieuwe oplossingen voor een efficiënter gebruik van binnenwateren (inclusief de behandeling van afvalwater, landbouwverwerking, enz.
 12. Bredere invoering van nieuwe oplossingen voor een efficiënter gebruik van mariene materialen
 13. Bredere invoering van groene openbare aanbestedingen in de openbare sector
 14. Bredere invoering van nieuwe circulaire oplossingen in het afvalbeheer in de bouwsector (opbouw en afbraak)

Ben je geïnteresseerd in dit evenement? Neem snel een kijkje naar de “Save the date” die eerder werd uitgestuurd.

In de laatste week van september wordt een specifieke website geopend voor het evenement. Je zal er terecht kunnen voor registratie, een gedetailleerd programma en praktische informatie.