Circulaire economie | 2 Mers Seas Zeeën

Circulaire economie

Om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk meer nieuwe oplossingen voor een circulaire economie worden ingevoerd, moeten de institutionele randvoorwaarden worden versterkt en moeten bedrijfsleven, overheid en andere stakeholders in de maatschappij worden gefaciliteerd om nieuwe modellen en benaderingen in te voeren. Daarmee moet recycling worden gestimuleerd, het verlies van waardevol materiaal worden voorkomen en duidelijk worden gemaakt hoe nieuwe modellen, ecodesign en industriële symbiose kunnen leiden tot een afvalloos 2 Zeeëngebied.

 

Specifieke Doelstelling 4.1   |   Terug naar de lijst

Bloc 1

Verwachte resultaten

Deze Specifieke Doelstelling sluit aan bij de in het 2 Zeeëngebied vastgestelde behoefte om beleid te ontwikkelen met betrekking tot hulpbronnenefficiëntie en economische stakeholders te bewegen tot duurzamer gedrag.

Het programma zal bijdragen tot deze Specifieke Doelstelling door het invoeren en implementeren van gezamenlijke benaderingen, structuren en beleidsinstrumenten om de overgang naar een circulaire economie te faciliteren.

Deze Specifieke Doelstelling is toegespitst op de invoering van circulaire oplossingen in alle relevante sectoren in het 2 Zeeëngebied.

SO42_1_test
Bloc 2
4.2 - Circular Economy

Voorbeelden van te ondersteunen maatregelen

  • Formuleren van benaderingen (protocollen, tools) voor groene overheidsopdrachten (Green Public Procurement, GPP) om te zorgen dat er zo min mogelijk afval in ecosystemen terechtkomt en zo veel mogelijk te recycleren.
  • Opzetten van samenwerkingsplatforms en -diensten voor de belangrijkste economische stakeholders ter bevordering van een circulaire economie (afvalbeheer op clusterniveau).
  • Opzetten van gezamenlijke programma's en pilotactiviteiten om het concept van de circulaire economie te introduceren bij bedrijven.
  • Invoeren van nieuwe technologische oplossingen voor recycling, met name door het bevorderen en implementeren van natuurgebaseerde oplossingen.
  • Investeren in de toepassing van hulpbronnenefficiëntere oplossingen, bijv. in het kader van grensoverschrijdende pilots om de recycling van afvalmateriaal te verbeteren, met name door het bevorderen en implementeren van natuurlijke oplossingen.

Deze lijst is niet uitputtend.