Over het Programma | 2 Mers Seas Zeeën

Over het Programma

U bent hier

Interreg 2 Zeeën 2014-2020 is een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen). Het Programma is medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en heeft een totaalbudget van 241 miljoen euro om projecten te ondersteunen voor de periode van 2014 tot 2020.

Bloc 1

Algemene doelstelling van het Programma

De algemene doelstelling is het ontwikkelen van een innovatief, kennis- en onderzoeksgebaseerd, duurzaam en inclusief 2 Zeeën-gebied, waar natuurlijke hulpbronnen worden beschermd en de groene economie wordt bevorderd.

 

Om dit te realiseren kunnen projecten die een directe bijdrage leveren aan één van de Specifieke Doelstellingen tot 60% van hun totale budget medegefinancierd worden.

Antwerpen - België © Provincie Antwerpen
Bloc 2
Plymouth - Smeaton's Tower.jpg

Horizontale thema’s

Naast de Specifieke Doelstellingen worden projecten ook aangemoedigd om de horizontale thema’s “Ondersteuning aan MKB/KMO’s” en “Maritieme dimensie” in acht te nemen.

 

Je vindt meer informatie over het Programma en haar strategie in het Samenwerkingsprogramma en de Essentiële Programma-informatie. Je kan deze en andere relevante Programmadocumenten downloaden in het onderstaande documentatiecentrum.