EU-Cohesiebeleid | 2 Mers Seas Zeeën

EU-Cohesiebeleid

U bent hier

Het Interreg 2 Zeeën-Programma is een programma voor Europese territoriale samenwerking (ETS) en maakt daarmee integraal deel uit van het cohesiebeleid van de Europese Unie. Het doel van grensoverschrijdende samenwerking is om nationale grenzen te overbruggen en gezamenlijke problemen of kansen samen te benaderen. Territoriale samenwerking vormt hierbij een essentieel instrument voor het aanpakken van gemeenschappelijke uitdagingen.

Bloc 1

Bij territoriale samenwerking gaat het in de Europese Unie voornamelijk om het verminderen van de verschillen tussen regio’s, het versterken van de samenhang en het bevorderen van optimale economische ontwikkeling. Door krachten en middelen te bundelen en kennis en goede praktijken uit te wisselen, zorgen samenwerkingsprojecten voor verbeteringen in het dagelijks leven van mensen in heel Europa en daarbuiten.

 

Zoals gezegd maken ETS-Programma’s zoals het Interreg 2 Zeeën-Programma deel uit van het Cohesiebeleid van de Europese Unie – het belangrijkste investeringsinstrument om de doelstellingen van EU2020 te bereiken.

 

‘Europa 2020’ is de groei- en werkgelegenheidsstrategie van de EU en vormt het algemene kader waar al het EU-beleid aan moet bijdragen. Dit tienjarenplan is bedoeld om de economische crisis te boven te komen, de tekortkomingen van ons groeimodel aan te pakken en de voorwaarden te scheppen voor slimme, duurzame en inclusieve groei. Eind 2020 moeten de doelstellingen bereikt zijn op de volgende vijf terreinen: werkgelegenheid, onderzoek en ontwikkeling, klimaat en energie, onderwijs, en sociale inclusie en armoedebestrijding.

fotolia_781770_cooperation_m.jpg
Bloc 2
EU_cohesion_1

Daarom is het cohesiebeleid erop gericht te investeren in maatregelen die impact hebben op het gebied van groei en werkgelegenheid, klimaatverandering, energieafhankelijkheid en de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting.