Technologische innovatie | 2 Mers Seas Zeeën

Technologische innovatie

Het 2 Zeeëngebied heeft een groot potentieel voor innovatie en technologieoverdracht, met netwerken van wereldklasse/die tot de wereldtop behoren en clusters verbonden met de privésector. Het Programma wil dit potentieel ten volle benutten en de totstandkoming van innovatie bevorderen. Een betere vertaling van onderzoeksresultaten naar nieuwe technologieën, producten en diensten is een sleutelfactor voor groei binnen het 2 Zeeëngebied. Tot de verwachte begunstigden voor deze Specifieke Doelstelling behoren competitiviteitsclusters, incubatiecentra, stakeholders uit het bedrijfsleven, regionale overheden, kamers van koophandel, onderzoekscentra, technologieparken en maatschappelijke organisaties.

 

 

Specifieke Doelstelling 1.1   |   Specifieke Doelstelling 1.3

 

 

Bloc 1

Verwachte resultaten

Het programma draagt bij aan de verbetering van de totstandkoming van technologisch innovatieve toepassingen in de hele innovatieketen door:

 • het bevorderen van de overdracht en invoering van technologie, met name door MKB/KMO,
 • het testen en ontwikkelen van pilotactiviteite,
 • het bevorderen van nauwere, effectievere en operationele samenwerking tussen de belangrijkste innovatiestakeholders.

Deze Specifieke Doelstelling is gericht op een aantal slimme-specialisatie-sectoren in het hele programmagebied, waaronder:

 • vervoer en havens
 • milieu- en mariene technologie
 • agrifood
 • life sciences & gezondheid
 • communicatie, digitale en creatieve industrie
 • maakindustrie

Bovenstaande opsomming moet echter niet als uitputtend worden gezien, omdat het programma zal inspelen op nieuwe behoeften naargelang van de ontwikkelingen binnen slimme-specialisatiestrategieën.

Projecten die onder deze SD worden ondersteund, moeten liggen tussen Technology Readiness Levels (TRL) 3 en 7 op de schaal uit het Horizon 2020-programma.

SO 1.2 Technological Innovation
Bloc 2
1.2 - Technological Innovation.jpg

Voorbeelden van te ondersteunen maatregelen

 • Ontwikkelen van technologisch en toegepast onderzoek, met name op basis van de toepassing en het gebruik van sleuteltechnologieën
 • Ontwikkelen van maatregelen voor snelle productvalidatie, met name gebaseerd op de toepassing en het gebruik van sleuteltechnologieën
 • Ontwikkelen van demonstratieprojecten en pilots voor het testen van innovatieve technologieën, producten, processen en diensten, met name door MKB/KMO
 • Voorbereiden van investeringen voor de gezamenlijke economische exploitatie van nieuwe ideeën voor producten, diensten en processen
 • Investeren in kleinschalige fysieke infrastructuur of e-infrastructuur met betrekking tot technologische innovatie, voortkomend uit een voorbereidende fase

Deze lijst is niet uitputtend.