Sociale innovatie | 2 Mers Seas Zeeën

Sociale innovatie

Het Programma wenst sociaal-innovatieve toepassingen te promoten om de uitdagingen rond inclusie aan te pakken en effectievere en efficiëntere sociale voorzieningen tegen (m.n. jeugd-)werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting te bevorderen. De verandering zal ten goede komen aan alle stakeholders van sociale en lokale dienstverlening. Tot de verwachte begunstigden voor deze Specifieke Doelstelling behoren overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en totstandkoming van sociale-innovatie- en welzijnsbeleid, bedrijfsondersteunende organisaties, kamers van koophandel, onderzoeks-centra, en meer in het algemeen maatschappelijke organisaties.

 

Specifieke Doelstelling 1.2   |   Specifieke Doelstelling 2.1

Bloc 1

Verwachte resultaten

Sociale innovatie zal leiden tot efficiëntere en effectievere lokale diensten met het oog op de volgende grote maatschappelijke uitdagingen in het 2 Zeeëngebied:

  • gezondheidszorg, demografische verandering en welzijn;
  • Europa in een veranderende wereld – inclusieve, innovatieve en reflectieve samenlevingen;
  • een veilige samenleving – bescherming van de vrijheid en veiligheid van Europa en de Europeanen.

Het programma zal bijdragen tot de ontwikkeling van sociaal-innovatieve toepassingen door:

  • het benutten en invoeren van onderzoeksresultaten;
  • het bevorderen van nauwere, effectievere operationele samenwerking tussen de derde sector en sociale ondernemingen, bedrijfsleven en overheid.

Vooraleer een aanvraag onder deze Specifieke Doelstelling uit te voeren, is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over het thema sociale innovatie (klassieke projecten rond sociale inclusie worden niet ondersteund). Meer over sociale innovatie vind je in de DG REGIO publicatie “Guide to Social Innovation. Zie onderstaand documentatiecentrum.

SO 1.3 Social Innovation
Bloc 2
1.3 - Social Innovation

Voorbeelden van te ondersteunen maatregelen

  • Ontwikkelen van pilotactiviteiten voor de inzet van platforms en waarnemingscentra op het gebied van sociale innovatie (bijv. Social Innovation Europe Initiative)
  • Invoeren van nieuwe gezamenlijke onderzoeksgebaseerde oplossingen voor innovatieve maatschappelijke dienstverlening
  • Voorbereiden van investeringen voor de gezamenlijke economische exploitatie van nieuwe ideeën voor producten, diensten en processen
  • Investeren in kleinschalige fysieke infrastructuur (bijv. uitrusting) of e-infrastructuur met betrekking tot sociale innovatie, voortkomend uit een voorbereidende fase die gezamenlijk is uitgewerkt en uitgevoerd door grensoverschrijdende partnerschappen

Deze lijst is niet uitputtend.