Specifieke Doelstellingen | 2 Mers Seas Zeeën

Specifieke Doelstellingen

U bent hier

De Interreg 2 Zeeën-strategie is vertaald in vier prioritaire assen die weer zijn opgesplitst in zeven Specifieke Doelstellingen. Beide elementen zijn specifiek voor dit Programma, maar sluiten aan bij de thematische doelstellingen en investeringsprioriteiten in de EU-verordeningen.

Randvoorwaarden voor innovatie

Met deze Specifieke Doelstelling beoogt het Programma een verbetering van de...

lees verder

Technologische innovatie

Het 2 Zeeëngebied heeft een groot potentieel voor innovatie en technologieoverdracht,...

lees verder

Sociale innovatie

Het Programma wenst sociaal-innovatieve toepassingen te promoten om de uitdagingen...

lees verder

Koolstofarme technologieën

Een verhoogde invoering van koolstofarme technologieën en toepassingen dient te worden...

lees verder

Aanpassing aan klimaatverandering

Het verbeteren van het ecosysteemgebaseerde vermogen tot aanpassing aan de...

lees verder

Efficiënter gebruik van natuurlijke hulpbronnen en materialen

Om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk meer nieuwe oplossingen voor een...

lees verder

Circulaire economie

Om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk meer nieuwe oplossingen voor een circulaire...

lees verder