Projectcyclus | 2 Mers Seas Zeeën

Projectcyclus

U bent hier

Ontwikkel je project

Van projectidee tot projectaanvraag. Dit onderdeel biedt informatie over projectontwikkeling en de financieringsaanvraag in het 2 Zeeën-programma. Bekijk ook onze Cooperation Corner waar je een projectidee kan plaatsen en kan zoeken naar potentiële partners.

Ontwikkel je idee

Projectontwikkeling begint bij het creëren van sterke grensoverschrijdende relaties. Het samenbrengen van middelen, kennis en good practice moedigt de ontwikkeling van innovatieve ideeën aan. In aanmerking komende projectideeën bieden concrete oplossingen voor specifieke behoeftes in het 2 Zeeëngebied. Daarnaast dragen deze ideeën ook bij aan een van de zeven programmaspecifieke doelen.

lees verder

Ontwikkel je voorstel

Het ontwikkelen van een projectvoorstel is een interessant maar ingewikkeld en mogelijk langdurig proces. Het programma biedt projectaanvragers daarom ondersteuning via het netwerk van facilitatoren maar geeft daarnaast ook trainingen en begeleiding. De belangrijkste eigenschappen van een 2 Zeeënproject zijn hieronder samengevat.

lees verder

Aanvraag

Interreg 2 Zeeën lanceert twee Projectoproepen per jaar. Wanneer een oproep is gelanceerd wordt specifieke informatie beschikbaar gesteld over deadlines en geselecteerde Specifieke Doelstellingen. Deze informatie is te vinden in de “Terms of Reference”. Je volledige aanvraag wordt opgemaakt, ingediend en geëvalueerd via het Electronic Exchange Platform (EEP).

lees verder

Selectie

De projectselectie vindt plaats op basis van het volledige aanvraagformulier. Verschillende evaluaties op subsidiabiliteit, ontvankelijkheid en kwaliteit vinden plaats alvorens het Toezichtcomité een beslissing neemt.

 

lees verder

Voer je project uit

Dit onderdeel omvat alle aspecten van de uitvoering van je project, van de initiatiefase tot de afsluiting ervan. Bekijk het stuk over projectuitvoering en rapportage voor meer informatie over hoe de prestaties van je project gemeten zullen worden.

Initiatiefase

De initiatiefase omvat de eerste zes maanden volgend op de goedkeuring van het project. Het doel van deze fase is een snelle efficiënte start van het project te garanderen. Er zijn verschillende documenten die ingevuld en ingeleverd moeten worden en er moeten programma-project-contactmomenten afgesproken worden.

lees verder

Uitvoering en rapportage

De uitvoering en prestatie van het programma is afhankelijk van ieder individueel goedgekeurd project. Dit is dan ook de reden waarom het programma nauwkeurig volgt hoe projecten kwantitatief en kwalitatief presteren en de reden waarom er systemen opgezet zijn om regelmatig de projectprestatie te meten.

lees verder

Projectafsluiting

Het afsluiten van een project bestaat uit twee belangrijke mijlpalen. Ten eerste zijn er diverse acties gerelateerd aan de administratieve afsluiting en voorbereiding van de laatste declaratie. De tweede mijlpaal betreft het verspreiden van resultaten en het garanderen van de duurzaamheid van je project.

lees verder