Programma | 2 Mers Seas Zeeën

Programma

U bent hier

In de volgende onderdelen kom je meer te weten over het Interreg 2 Zeeën-Programma, de betrokken partners en het subsidiabel gebied. Een laatste onderdeel omvat de belangrijkste principes van Europese Territoriale Samenwerking.

Over het Programma

Interreg 2 Zeeën 2014-2020 is een...

lees verder

Programma-instanties

De Programma-autoriteiten, de lidstaten, en de Technische Bijstand werken samen aan...

lees verder

Specifieke Doelstellingen

De Interreg 2 Zeeën-strategie is vertaald in vier prioritaire assen die weer zijn...

lees verder

Programmagebied

Het programmagebied strekt zich uit over de kustregio’s langs de zuidelijke Noordzee...

lees verder

EU-Cohesiebeleid

Het Interreg 2 Zeeën-Programma is een programma voor Europese territoriale...

lees verder

Anti-fraud policy

The Conseil Régional Hauts de France is the Managing Authority of three European...

lees verder