Toezichtcomité | 2 Mers Seas Zeeën

Toezichtcomité

Het Toezichtcomité verzamelt vertegenwoordigers van elke lidstaat en wordt gezamenlijk voorgezeten door de MA en de delegaties van de lidstaten. Het is verantwoordelijk voor de monitoring en strategische richting van het programma, alsook voor de evaluatie en goedkeuring van projecten.

 

Technische Bijstand   |   Terug naar de lijst

Bloc 1

Het Toezichtcomité komt minstens twee keer per jaar bijeen en neemt enkel beslissingen bij consensus. Het is het centrale beslissingsorgaan voor het Programma. Zo keurt het bijvoorbeeld 2 Zeeën-projecten goed, beslist het over de lancering van Projectoproepen, neemt het de voortgang van projecten onder de loep, houdt het toezicht op projectbudgetten, neemt het beslissingen aangaande de uitvoering van het programma, enz.

 

Het TC kan op willekeurige basis bijeenkomen in een kleinere groep met vertegenwoordigers uit de vier lidstaten om te vergaderen over specifieke kwesties die het programma op strategisch niveau beïnvloeden. Deze strategische taskforces kunnen dan voorstellen ter goedkeuring aan het toezichtcomité voorleggen op diverse gebieden, zoals aanbevelingen over conceptnota’s, opschorting van betalingen, evaluatie, maatregelen om te zorgen voor naleving van het prestatiekader, enz.

Monitoring Committee