Koolstofarme technologieën | 2 Mers Seas Zeeën

Koolstofarme technologieën

Een verhoogde invoering van koolstofarme technologieën en toepassingen dient te worden uitgebreid om de volgende vastgestelde behoeften in het 2 Zeeëngebied aan te pakken: vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, benutting van het potentieel van nieuwe duurzame technologieën en vergroting van het draagvlak daarvoor. Door een bredere invoering van koolstofarme technologieën en toepassingen zal de CO2-afhankelijkheid en de uitstoot van BKG in het 2 Zeeëngebied afnemen. Tot de verwachte begunstigden behoren bedrijven, onderzoeksinstellingen, kennisinstellingen, overheden en relevante entiteiten en stakeholders die rechtstreeks van de verbeterde diensten en voorwaarden en van nieuwe economische kansen kunnen profiteren.

 

 

Specifieke Doelstelling 1.3   |   Specifieke Doelstelling 3.1

Bloc 1

Verwachte resultaten

In dit verband zal het programma helpen om de invoering van koolstofarme technologieën te bevorderen door:

 • het stimuleren van de invoering van geavanceerde oplossingen;
 • het testen en demonstreren van deze technologieën en toepassingen om de weg te effenen voor invoering op grotere schaal;
 • het bevorderen van nauwere, effectievere operationele samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid.

Deze Specifieke Doelstelling richt zich op sectoren in het hele programmagebied die mogelijkheden bieden voor een grote reductie van de uitstoot van broeikasgassen, met name:

 • duurzame energie
 • vervoer
 • landbouw
 • maakindustrie
 • bouw

 

SO 2.1 Low-Carbon Technologies
Bloc 2
2.1 - Low-Carbon Technologies

Voorbeelden van te ondersteunen maatregelen

 • Ontwikkelen van vergelijkende pilotactiviteiten voor het testen en demonstreren van innovatieve koolstofarme technologieën en toepassingen
 • Invoeren van koolstofarme technologieën door stakeholders om het gebruik van energie uit duurzame bronnen te vergroten, met name technologieën die samenhangen met mariene of maritieme bronnen
 • Invoeren door stakeholders – op verschillende territoriale en administratieve niveaus – van identieke of vergelijkbare innovatieve koolstofarme technologieën om de CO2-uitstoot te verminderen
 • Voorbereiden van investeringen in de verdere uitrol van koolstofarme technologieën
 • Investeren in koolstofarme technologieën, bijv. om innovatieve koolstofarme toepassingen te demonstreren, of om innovatieve kleinschalige infrastructuren voor de opwekking, productie en distributie van duurzame energie te realiseren.

Deze lijst is niet uitputtend.