Communiceer je project | 2 Mers Seas Zeeën

Communiceer je project

U bent hier

Communicatie is niet alleen belangrijk omdat alle projecten verplicht zijn mensen te informeren over EU fondsen en hoe ze besteed worden, maar ook om bewustzijn te verhogen door uitleg te geven over wat je doet en hoe jouw project burgers en regio’s helpt. Het breed verspreiden van je outputs kan helpen de duurzaamheid van je projectresultaten te garanderen. Probeer anderen te inspireren door je resultaten te presenteren die je hebt bereikt door grensoverschrijdende samenwerking!

Bloc 1

Werkpakket

Alle communicatieacties die het project wenst uit te voeren, moeten beschreven worden in het werkpakket communicatie van het Aanvraagformulier. Niet enkel de acties zelf, maar ook de doelstellingen, de doelgroepen en hun behoeftes en het gerelateerde budget moeten in je aanvraag beschreven worden.

 

Factsheet 14 van de programmahandleiding bevat alle relevante informatie met betrekking tot communicatie. Je vindt in dit document alle eisen, begeleiding en best practice. Het Interreg 2 Zeeën-programma voorziet ook een aantal instrumenten die partners helpen met hun projectcommunicatie. In het onderstaande documentiecentrum vind je alle benodigde instrumenten.

Communicate your project
Bloc 2
megaphone.jpg

Vind ondersteuning

Het Gezamenlijk Secretariaat en de communicatiemedewerker assisteren je graag met de projectcommunicatie. Houd het secretariaat op de hoogte van jouw projectnieuws, en geniet mee van de beschikbare communicatiekanalen zoals de website, nieuwsbrief en sociale media.