Technische Bijstand | 2 Mers Seas Zeeën

Technische Bijstand

De Technische Bijstand voor Interreg 2 Zeeën wordt gevormd door het Gezamenlijke Secretariaat en de Territoriale Facilitatoren. Het GS ligt in Rijsel (Frankrijk). Eén van haar taken is om de Territoriale Facilitatoren te coördineren. Er zijn 8 facilitatoren, verspreid over het programmagebied.

 

Lidstaten   |   Toezichtcomité

Bloc 2

Gezamenlijk Secretariaat

Het Gezamenlijk Secretariaat is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het programma, de evaluatie van de projectvoorstellen en de opvolging van projectuitvoering.

Bloc 4

Territoriale Facilitatoren

De Territoriale Facilitatoren begeleiden organisaties met projectideeën tijdens de ontwikkelingsfase. Ze helpen hen om geschikte partners te vinden, bieden ondersteuning tijdens partnerbijeenkomsten en adviseren hen over de aanvraagprocedure.