Ex-postevaluatie van cohesiebeleidsprogramma's 2007-2013 | 2 Mers Seas Zeeën

Ex-postevaluatie van cohesiebeleidsprogramma's 2007-2013

U bent hier
evaluationce.jpg

10/11/2016

Programme

Ex-postevaluatie van cohesiebeleidsprogramma's 2007-2013

Wat hebben het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Cohesiefonds opgebracht tijdens 2007-2013?

Dat was de hoofdvraag van een onafhankelijke studie aangevraagd door DG Regio. De evaluatie bestaat uit een reeks van 15 werkpakketten. De resultaten van de programma’s voor Europese Territoriale Samenwerking (Interreg) werden gebundeld in werkpakket 11. Het pakket bestaat uit een rapport en 12 casestudies.

De volgende link leidt naar de volledige lijst aan werkpakketten (met inbegrip van de finale rapporten, bijlages en casestudies): http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/ec/2007-2013/