Interreg IV A 2007-2013 archiefperiode | 2 Mers Seas Zeeën

Interreg IV A 2007-2013 archiefperiode

U bent hier
archive.jpg

04/01/2021

Programme

Interreg IV A 2007-2013 archiefperiode

Indien u een projectpartner was in een voormalig Interreg IV A 2 Zeeën-project, lees deze informatie dan zorgvuldig door.

In tegenstelling tot wat werd bepaald in de afsluitingsbrief die u ontving, waarin de officiële administratieve afsluiting van uw project werd gemeld, willen wij u erop wijzen dat de archiveringsperiode waarin u alle documentatie met betrekking tot uw Interreg IV A-project moet bewaren, op 21 juni 2021 en niet op 31 december 2025 afloopt.

Deze nieuwe datum is door de Commissie aan het programma bevestigd in haar brief over de afsluiting van de programmeringsperiode 2007-2013.

Eventuele langere archiveringstermijnen zoals vereist door de nationale wetgeving blijven echter geldig. Als er geen archiveringsverplichtingen meer gelden voor uw instelling, kunt u vanaf 21/06/2021 alle documenten met betrekking tot het Interreg IV A 2 Zeeën-project uit uw archieven verwijderen.

U kunt deze informatie ook delen met uw projectpartners.

Voor vragen kunt u contact opnemen met: contact@interreg2seas.eu