Glossary | 2 Mers Seas Zeeën

Woordenlijst

U bent hier
Engels Frans Nederlands
Quadruple helix
“Quadruple helix” refers to research organisations, businesses, public entities, user and user communities, (which are involved in innovation processes)
Quadruple hélice
« Quadruple hélice » désigne les organismes de recherche, les entreprises, les entités publiques, les utilisateurs et les groupes d'utilisateurs (qui sont impliqués dans les processus d'innovation)
Quadruple helix
‘Quadruple helix’ verwijst naar onderzoeksinstellingen, bedrijfsleven, overheid en gebruikersgroepen (die bij innovatieprocessen zijn betrokken).
Glossary